Renunganku

 • Tetap Ceria Walau cacat Permanen

 • Subhanallah…… Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk seperti yang difirmankan-Nya dalam Surat At-tien ayat 4:
  “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

 • Pengendalian Marah

 • Manusia dikaruniai oleh Allah WST tiga “shoftware” yang saling menunjang dan juga kadang saling bertolak belakang. Yaitu hati, akal dan perasaan (emosi). Hati berfungsi sebagai pengendali yang menentukan sikap dan berbuatan manusia


  mari tukar bener

  Kong Jaya
  YANG MAU TUKAR BENNERKU SILAHKAN AMBIL

  Kumpul Blogger

  Berita Bagus yang Sekarang ini

  Cari Blog Ini

  7321tamo,gnorbmej,awijajar,igalapul